Tayma’a In Pagkalu’a

Polygamy-Hands

By ALia Irish NiLira

patumtum sadja maniyuh-tiyuh..

Ya kaw ukhty, ayaw kaw tuud umiyan sin dih kaw mabayah magkalu’a atawa kan dh mu mataymah in magkalu’a..sabab wayruun kapatut sin kita babae amu in mamunsihi ha kabayaan sin Tuhan Rahman.
subay kita masipug sabab hambuuk kita ipun piyapanjari Niya…pagsakali dih ta taymaun in kabayaan Niya?
Subay kita mabugah sabab apabila in kita umiyan sin dih kta mabayah kalu’ahan biyah ra kita sin umiyan dih ta mataymah in sharah sin Tuhan.

bunnal,in pagkalu’a bukun wajib atawa kan fardhu amu in subay hinangun sin kita sah…
in pagtaat pa bana,in hukuman nya wajib.
nah bang in bana sin kita mamaid mabayah umasawa magbalik,ampa kagausan nya ra isab sartah kyatunay nya ra isab in kawajiban nya kaymu,maytah dih ta duhulan?

tumtumun sin kita in Hadith sin Rasul s.a.w.:

“BANG KU SADJA MARAAK SUMUJUD IN IYPUN PA IYPUN ATAWA KAN IN HANGKATAO PA HANGKATAO TANTU-TANTU…PASUJURUN KU IN MGA KABABAIHAN PA MGA KABANAHAN NILA.”

Subhanallah!
in lagguh kapaiddahan sin pagtaat pa bana.
tiranan hikasud sin kita pa lawum sin Surgah pagsakali…mabunsi kita?
in panibughuh atawa kan “selos” amu yan in subay ta papasun ha laum sin pangatayan sin kita sabab…bng in kita muslimah nangangaku magparatcha pa Allah s.w.t. iban ha adlaw mahuli..nah subay ta lagguun iban pahalgaun in kabayaan Niya..sabab ha susungun kita ra in magparuntungan.
HISIYU IN DIH MABAYAH SUMUD SURGAH?
bang sadja kaingatan atawa kan kananaman sin kita in tungbas sin Allahu s.w.t. ha adlaw mahuli tartantu..
kita na mismo in dumaak pa bana ta sin umasawa mgbalik.

Ya kaw akhie..
bukun hat sab mabassa mu in bulansang ini
mag-uyum lapad taguban nakaw?
mamaid kaw bahasa mag-asawa magbalik?

nah…Tumtuma, jiyari sadja kaymu in mag-asawa labi pa hambuuk apabila…
kagausan mu,bang mapa adil mu.
bang hikatunay mu in kawajiban mu pa hangkatao pa hangkatao.
apabila in sila maparayaw mu..kahindu-an mu,
kapatumtuman mu,mapabuntul mu, iban…
kagausan mu amu in magmanda kanila ha tungud sin pagpuhpuh sin awrat nila labi sin pangaddatan nila.

nah bang ha pagtatab mu pa baran mu,sin kagausan mu ini..sin mahinang mu ini? pag-asawa kaw tuwan, kapatut muyan.

sah…bang kaw mugah amu in dih mu ini mahinang iban kagausan?
anduh kaelu…lasaha na sadja in asawa mu iban ayari,daha maglundang panun pa karayawan iban ibut ayaw mu dihilan parsababan supaya mayuh in pangatayan nya kaymu.

fiy amaanillah.

Please follow and like us:

Comments

comments

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!