Karayawan Sin Pagbassa Suratul Kahf ha Adlaw Jumaat

016-Tausug-Kasilasa-300x225

By Sansibar Jamahali

Mataud in hadeeth namaytae ha barakat sin Surah Kahf hakatibusan niya iban sin panagnaan iban kahinapusan sin hangpuh ayat.1. Abu Darda’ ~ kyaridaan siya sin Allah~ nag sabda in Nabi Mohammad (sallahu alayhi wa sallam) hisiyo-siyo in makahapal sin panagnaan hangpuh ayat sin suratul Kahf malappas na siya dain ha dajjal (anti-crist). [Muslim]2. BAIHAQI: his siyo-siyo in makabassa Suratul Kahf Adlaw jumaat, pasihnagan siya sahaya sin Allah ha ut sin duwa jumaat. [sahih]3. AHMAD, MUSLIM, AN-NISAA’E, iban IBN HIBBAN ~ lawung hi Abu Dardah namung in nabi Mohammad sallahu alayhi wasallam: hisiyo-siyo in makabassa 10 ayat kahinapusan sin surah Kahf, malappas na siya dain ha fitnah sin Dajjal.4. IBN MARDIYAH AL DAIYA’ ha “AL MUKHTAR” riwayat dyn kan Ali ~kiyaridaan siya sin Allah~ namung in nabi Mohammad sallahu alayhi wasallam: “ hisiyo-siyo in makabassa suratul kahf adlaw jumaat, malappas siya dayn ha 8 adlaw fitnah dumatung, iban damikkiyan malappas dasab siya bng dumatung in dajjal.5. Kibaytah hi AT-TABARANI ha kitab niya “Al-Awsat” iban hi HAKIM ha kitab niya “Mustadrak” hiyukum nila in hadeeth ini SAHEH: Abu Saeed Al Khudri namung mattan tuud in nabi mohammad sallalahu alayhi wasallam nag sabda: “ hisyi-siyo in makabassa suratul kahf magsahaya siya ha lugal titindugan niya, iban hisyi-siyo in makabassa 10 ayat ha kahinapusan, ampa makaguwah in dajjal dih siya mapuhingah.الله اعلم
Please follow and like us:

Comments

comments

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!