Category Archives: Salam TV Pilipinas

Dar Al Jameela – Project 101 Basic Sewing

Please follow and like us:

Gisado 2 – Question 5 – May ebidensya bang galing sa Diyos ang Qur’an?

Ang Banal na Qur’an ay pinapaniwalaan ng mga Muslim na salita ni Allah(swt) na napanatili sa kanyang orihinal na anyo. Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon. Ito ang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam. Kaya kung may makikitang kahit katiting na pagkakamali dito, kontradiksyon o salungatan, guguho ang pananampalatayang Islam. Panuorin kung paano pinatunayan ni Ka-Rashid Indasan ang Qur’an na tunay na salita ng nag iisang Diyos na si Allah(swt) habang ang bibliya naman ay salungat sa agham.

Please follow and like us:

Gisado 2 – Question 4 – Ano ang turo sa Islam, gumawa ng kabutihan o gumawa ng kasalanan?

Ayon sa isang sender, may kontradiksyon daw sa hadith at sa Qur’an. Ayon daw sa isang hadith ay gumawa ng kasamaan habang sa Qur’an naman daw ay gumawa ng kabutihan. Alin nga ba ang dapat sundin? Totoo nga bang may katuruan sa Islam na gumawa ng kasamaan? Alamin ang sagot ni Ka-Rashid Indasan dito sa pang-apat na episode ng season 2 ng Gisado.

Maaaring magpadala ng katanungan sa:
http://tinyurl.com/Gisado

o bumisita sa:
Masjid Al-Burhan o Kape Talakayan
#10 Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City

Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado 2 – Question 3 – Tama bang sabihing ang Diyos ay namatay?

Si Jesus daw ay Diyos. Sabi naman ng iba, anak siya ng Diyos. Ang iba naman ay nagsasabing iisa lang yan. Ang Diyos ama ay sya ring napako sa krus at namatay. Ano pa man ang paniwala nila, tama bang sabihing namamatay ang Diyos? Ano ang masasabi ng Qur’an? Ano ang masasabi ng bibliya? Meron ba itong basihan? Pakinggan ang sagot ni Ka-rashid.

Maaaring magpadala ng katanungan sa:
http://tinyurl.com/Gisado

o bumisita sa:
Masjid Al-Burhan o Kape Talakayan
#10 Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City

Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado 2 – Question 2 – Kailangan ba ng dugo ni Kristo bago magpatawad ang Diyos?

Ito po ay comparisson sa pagitan ng turo ng bible at Qur’an pag dating sa pagpapatawad ng Diyos. Gaano ba katotoong may Original Sin? Kailangan ba talaga ng dugo o may isakripisyo bago mag patawad ang Diyos?

Panuorin ang sagot ni Rashid Indasan.

Maaaring magpadala ng katanungan sa:
http://tinyurl.com/Gisado

o bumisita sa:
Masjid Al-Burhan o Kape Talakayan
#10 Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City

Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado 2 – Question 1 – Kailangan ba Talaga ng Relihiyon?

Gaano ba talaga kahalaga ang Relihiyon? Kailangan ba ito?

Panuorin ang sagot at kasamang bible challenge ni Ka-Rashid:

Saang talata ng bibliya na kapag hindi ako Roman Catholic,kapag hindi ako Dating Daan ni Soriano, kapag hindi ako Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, kapag hindi ako naniwala sa pagkasugo ni Manalo, sa pagkasugo ni Eliseo Soriano tsaka ni Daniel Razon, kung hindi ako Baptist, hindi ako Methodist, hindi ako Protestante, hindi ako Jehova’s Witness, hindi ako 7th Day Adventist; saan pong talata ng bibliya mababasa ninyo ako’y mapupunta sa impyerno?

Please follow and like us:

Gisado Season 2 Lineup Questions

Maraming salamat sa mga nagpadala ng katanungan sa ating programang Gisado. Abangan ang ating Season 2 na sasagutin ni Sheik Rashid Indasan AKA Ka-Rashid.

Maaaring magpadala ng tanong sa:
tinyurl.com/Gisado

O mag tungo sa Kape-Talakayan:
Masjid Al-Burhan
#10 Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City
(Back of Walter Mart Muñoz Edsa)

O Tumawag sa:
0933-1313400
374-8363

Please follow and like us:

Gisado (Season 1 Compilation) – by Rashid Indasan

-Bakit tayo nilikha?

-Bakit naniniwala ang mga Muslim na hindi napako sa krus si Hesus?

-Kung hindi si Hesus yung napako, bakit pinabayaan ng Diyos na may inosenteng mapako?

-Kung hindi Diyos si Hesus bakit tinawag siyang “Son of God”?

-Payo ng Qur’an o bibliya? Alin ang mas mainam?

-Paano mapapabulaanan ang pagka-Diyos ni Hesus sa Juan 17:5?

-“Ako at ang Ama ay iisa”, ayon kay Hesus. Paano ito pabubulaanan?

– Kung hindi Diyos si Hesus bakit hinayaan niyang sambahin siya?

– Kung mali ang aral naming mga Katoliko, bakit dumami kami?

– Bakit nakabalot ang babaeng Muslim?

Magpadala ng katanungan sa
http://tinyurl.com/Gisado

o bumisita o tumawag sa:

0933-1313400
374-8363

Masjid Al-Burhan
#10 Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City
(Back of Walter Mart Muñoz Edsa)

Please follow and like us:

Gisado Question 10 – Bakit nakabalot ang mga babaeng muslim?

Gisado Season 1 – Episode 10

Veil? Kumbong? Lambong? Talukbong? Ano mang tawag mo dito, isa lang ang sigurado. Inutos ito ng Diyos sa atin.

Panuorin ang sagot ni Ka-Rashid Indasan.

Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado Question 9 – Sabi ni Hesus “Ako at ang Ama ay Iisa”, Ano ang Paliwanag Tungkol Dito?

Gisado Episode 9
Ayon sa Juan 10:30, “Ako at ang ama ay iisa”. Katibayan na ba ito ng Trinity? Totoo nga bang Diyos na rin si Hesus?

Ano ang Sagot ni Rashid Indasan?

Like us on Facebook:
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado Question 8 – Kung hindi Diyos si Hesus bakit pumayag siyang sambahin siya?

Gisado Question 8

Like us on facebook
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado Question 7 – Diyos nga ba si Hesus ayon sa Juan 17:5?

Sapat nga bang katibayan ang Juan 17:5 upang patunayan ang pagka-diyos ni Hesus? Alamin ang sagot ni Rashid Indasan.

“Gisado”
Mainit na Katanungan, May Sagot ang Islam

Like us on Facebook
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

NO to All-Out-War in Mindanao

Please follow and like us:

Gisado Question 6 – Alin ang susundin mo, payo ng Qur’an o Bibliya?

“Gisado”
Mainit na Katanungan, May Sagot ang Islam

Like us on Facebook
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Gisado Question 5 – Bakit pinabayaan ng Diyos na may inosenteng napako sa krus?

This is a follow up question from Question 3:
Question 3 – Kaya nyo bang (mga Muslim) patunayan na hindi napako si Hesus sa krus?

Like us on Facebook
https://www.facebook.com/SalamTvPilipinas

Please follow and like us:

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!