Category Archives: Islam In Focus

00208

(wala wal bara,) loving your brother for Allah sake

Please follow and like us:

Part 3 Journey Sept 21, 2014 Omar Kong

part 2 walaa wal baraa,ah pagiging loyal sa kapatid at lalayo sa hindi kapatid sa islam

Please follow and like us:

Part 2 Journey Sept 21, 2014 Omar Kong

part 1 walaa wal baraa,ah pagiging loyal sa kapatid at lalayo sa hindi kapatid sa islam

Please follow and like us:

islam in focus chanel 56 cable

bakit ka nandito sa mundo? ano ang rason bakit ka nilikha?

Please follow and like us:

Islam in Focus channel 56

Fridat khutba(sermon) in topic haqeeqat sin rajaa, khaw iban mahabba sarta kalabbihan sin pag tum tum sin kamatay

Please follow and like us:

Islam The Religion Of Truth

ano ba ang tabarruk(mag seek ng blessing sa islam)ito minsan nagiging rason makapasok tayo sa shirk(ascribing partners sa Allah)

Please follow and like us:

Journey June 08 Omar Kong

about parents made us to burst in tears and one of our sister take her shahada(to testify that none has the right to be worshiped but Allah(the Creator of All)

Please follow and like us:

episode 6 The Story of Adam Islam The Religion of Truth

STORY OF ADAM

Please follow and like us:

Episode 9 Significance of Tawassul June 11, 2014

tawassul

Please follow and like us:

Episode 8 Wahabism The Misconception Islam the Religion of truth June 7, 2014

wahabism true? or fabricated?

Please follow and like us:

episode 2 Ibrahim’s Creed

Islam the Religion of truth

Please follow and like us:

episode 3 Significance of Death

Islam the true Religion

Please follow and like us:

Islam The Truth episode 1 crucifixion Omar Kong May 14, 2014

Islam the true Religion

Please follow and like us:

episode 4 the Intercession May 24, 2014

Islam The Religion of Truth

Please follow and like us:

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!