Category Archives: Miscellaneous Video

Understanding the Moonsighting

Understanding the Moonsighting

Please follow and like us:

Science & Faith Episode 3

Please follow and like us:

“Mula sa Kadiliman Tungo sa Liwanag” – Fornal Family

Ang kwento nina Sister Jinan Fornal at kanyang anak na si Umar Fornal sa kanilang pagyakap sa pananampalatayang Islam.

Ang programang “Mula Sa Kadiliman Tungo Sa Liwanag” – ay produksyon ng IslamInFocus Manila sa pakikipagtulungan sa FCC TV – Filipino.

Hosted by: Ustadz Mujahid Navarra
– Mangangaral ng Islam – Masjid Ibnu Abbas – Caloocan City, Philippines
– Former Islamic Studies Instructor sa Al-Wafi Arabic Language and Islamic Studies Course – Kingdom of Saudi Arabia.
– Web Master ng www.islamisip.org
– www.youtube.com/islaminfocusmanila

Email us: fcc.filipino@gmail.com
Follow us on: http://www.facebook.com/FccFilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

Please follow and like us:

Apat na Malaking Kamalian ng Bibliya [HD]

“Apat na Malaking Kamalian ng Bibliya”
By: Ustadz Abdul Qahhar Dimapunung
Dawah Never Stops Program –

www.facebook.com/AbdulQahharMedia

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

Please follow and like us:

Ano ang Limang Haligi ng Islam? – [HD]

– Para sa mga kababayan natin na nais malaman ang 5 Haligi ng Islam at lalong-lalo na sa mga bagong Muslim na na nais matutunan ang patungkol dito.

“Ano ang Limang Haligi ng Islam”
By: Ustadz Abdul Qahhar Dimapunung
Dawah Never Stops Program –

www.facebook.com/AbdulQahharMedia

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

Please follow and like us:

Mga Kanais-nais na Gawain sa Unang 10 Araw ng Dhul Hijjah – Part 2 [HD]

#2 Mga Kanais-nais na Gawain sa 10 Araw ng Dhul Hijjah.
by: Dr. Muhammad Nadheer Ebil

About the Speaker:
– Nakapagtapos ng Bachelor Degree sa College of Shari-ah, sa Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia sa Taong 1417 ng Hejrah, (1996) at Masteral Degree sa “Islamic Jurisprudence” sa parehas na Unibersidad sa taong 1423 ng Hejra, (2002). At Doctoral degree sa parehas na kurso at Unibersidad sa Taong 1431 ng Hejra, (2010).
– Kasalukuyang Senior Researcher, Editor, Translator, at minsan naman ay nagtuturo ng Islamikong Kaalaman sa mga bagong Muslim sa Qatar Islamic Cultural Center (FANAR) sa ilalim ng Ministry of Awqaf & Islamic Affairs, Doha, Qatar.

Email us: fcc.filipino@gmail.com
Follow us on: http://www.facebook.com/FccFilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino
Visit us: http://www.fanar.gov.qa/

Please follow and like us:

Ano ang Kabutihan ng Unang Sampung Araw ng Dhul-Hijjah? – Part 1 [HD]

#1 Ano ang Kabutihan ng Unang Sampung Araw ng Dhul-Hijjah ?
by: Dr. Muhammad Nadheer Ebil

About the Speaker:
– Nakapagtapos ng Bachelor Degree sa College of Shari-ah, sa Islamic University of Al-Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia sa Taong 1417 ng Hejrah, (1996) at Masteral Degree sa “Islamic Jurisprudence” sa parehas na Unibersidad sa taong 1423 ng Hejra, (2002). At Doctoral degree sa parehas na kurso at Unibersidad sa Taong 1431 ng Hejra, (2010).
– Kasalukuyang Senior Researcher, Editor, Translator, at minsan naman ay nagtuturo ng Islamikong Kaalaman sa mga bagong Muslim sa Qatar Islamic Cultural Center (FANAR) sa ilalim ng Ministry of Awqaf & Islamic Affairs, Doha, Qatar.

Email us: fcc.filipino@gmail.com
Follow us on: http://www.facebook.com/FccFilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino
Visit us: http://www.fanar.gov.qa/

Please follow and like us:

#31 – MAG UNO NA KITA PUAS SIN RAMADAN???

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #31 –
PAKTATTAP SIN KATUTUG HA PAGTAAT PUAS SIN RAMADAN.
by: Ustadz Ben Yusef

MAG UNO NA KITA PUAS SIN RAMADAN???
Special Series – “Hangka Sasaat Sin Islam” #31
by: Ustadz Ben Yusef

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#‎TausugRamadan‬
‪#‎HangkaSasaatSinIslam‬
‪#‎Tausug‬
‪#‎TausugIslam‬
‪#‎ZamBaSulu‬
‪#‎MinSuPala‬
‪#‎IslamInTausug‬

Please follow and like us:

#27 – KAMATAY.

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #27 –
KAMATAY.
by: Ustadz Haydier Jamaldin

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#‎TausugRamadan‬
‪#‎HangkaSasaatSinIslam‬
‪#‎Tausug‬
‪#‎TausugIslam‬
‪#‎ZamBaSulu‬
‪#‎MinSuPala‬
‪#‎IslamInTausug‬

Please follow and like us:

#27 – KAMATAY.

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #27 –
KAMATAY.
by: Ustadz Haydier Jamaldin

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#‎TausugRamadan‬
‪#‎HangkaSasaatSinIslam‬
‪#‎Tausug‬
‪#‎TausugIslam‬
‪#‎ZamBaSulu‬
‪#‎MinSuPala‬
‪#‎IslamInTausug‬

Please follow and like us:

#26 – PAG LAG KASALAMATAN HA LAUM PANGATAYAN.

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #26 –
PAG LAG KASALAMATAN HA LAUM PANGATAYAN
by: Ustadz Yasser Edding Julwadi

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#‎TausugRamadan‬
‪#‎HangkaSasaatSinIslam‬
‪#‎Tausug‬
‪#‎TausugIslam‬
‪#‎ZamBaSulu‬
‪#‎MinSuPala‬
‪#‎IslamInTausug‬

Please follow and like us:

#22 – PANINDUG SIN BATA BAGO HA ISLAM.

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #22 –
FITNAH
by: Ustadz Ben Yusef

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#TausugRamadan‬
‪#HangkaSasaatSinIslam‬
‪#Tausug‬
‪#TausugIslam‬
‪#ZamBaSulu‬
‪#MinSuPala‬
‪#IslamInTausug‬

Please follow and like us:

#21 – FITNAH

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #21 –
FITNAH
by: Ustadz Jonar Aiyub

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#TausugRamadan‬
‪#HangkaSasaatSinIslam‬
‪#Tausug‬
‪#TausugIslam‬
‪#ZamBaSulu‬
‪#MinSuPala‬
‪#IslamInTausug‬

Please follow and like us:

Dawah Central Ep.18 “Mambaling, Cebu”

Please follow and like us:

#20 – LAYLATUL QADR

– “Hangka Sasaat Sin Islam” #20
LAYLATUL QADR
by: Ustadz Goldamier Amirul

– Organized by: OMMOW & ILM
– In Cooperation with: Sheik Abdullah Bin Zaid Al-Mahmoud Islamic & Cultural Center (Fanar) – Doha, Qatar

Follow us on: http://www.facebook.com/fccfilipino
Subscribe & Watch: http://www.youtube.com/fccfilipino

‪#‎TausugRamadan‬
‪#‎HangkaSasaatSinIslam‬
‪#‎Tausug‬
‪#‎TausugIslam‬

Please follow and like us:

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!