Category Archives: Pagmaas

Kalabbihan Sin Pag Marayaw ha Duwa Maas

By Stam Pede

Alhamdulillah puas sin sanglit pamuji pa Allahu Taala iban salawat iban Salam pa panghuh natuh nabi Muhammad (s.a.w)

Mataud daing ha manga bangsa muslimeen amuin dih na mag taat marayaw pa duwa maas nila iban nalawa na in pag marayaw

Please follow and like us:

Pagmarayaw Pa Duwa Maas

Bismillah
Walhamdulillah! Was salaatu Was salaamu ala rasuwlillah. ammaa’ ba’du.Pagmarayaw pa duwa maas.Farman sin Allahu Taala suwrah (Al-isra’:23-24)
وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهمآ أو كلا هما فلا تقل لهمآ أف ولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما
Please follow and like us:

Pagbaktih Pa Duwa Maas

By Abu Al-ansari Tirmidhiy

In katan sanglit iban pamudji tuput pa katunggal sin Allahu ta’ala salawat iban salam pa Nabiy Muhammad, iban sin mga ahli niya iban sin mga sahabat niya katan.

Mahuli:

Please follow and like us:

Kalabbiyahan Sin Pagbaktih Pa Duwa Maas

By Fahad Haris

Manga taymanghud in pagbaktih pa duwa maas siya na in salagguh – lagguh hak puas daing sin hak sin allah iban rasul niya , sabab hinang siya sin tuhan hika ruwa lambang puas sin pag-tawhid pa allah daing ha sabab yan in

Please follow and like us:

Pag SHARE kaw bat sumampay pa kaibanan. Magsukul!